"SAMEN JEZELF ZIJN IN BETEKOM!"

BOVENBOUW

 

De leerlingen, het leerkrachtenteam en de directie van de tweede en derde graad zitten op de campus gelegen aan de Professor Scharpélaan. Ook de OKAN-leerlingen vinden hier hun plek. Samen wordt er gewerkt aan een kwaliteitsvolle opleiding in een sfeer van openheid en vertrouwen.

STUDIEAANBOD

TWEEDE GRAAD (nieuw aanbod - vanaf 2021-2022 in 3de jaar)

DOORSTROOMFINALITEIT

Domeinoverschrijdend

Domeingebonden

DUBBELE FINALITEIT

- Economische wetenschappen

- Natuurwetenschappen

- Moderne talen

- Maatschappij- en

   welzijnswetenschappen

- Maatschappij en

   welzijn*

TWEEDE GRAAD (in 2021-2022 enkel voor 4de jaar)

4de jaar ASO

4de jaar TSO

- Economie

- Wetenschappen

- Sociale- en technische

   welzijnswetenschappen

DERDE  GRAAD

5de en 6de jaar ASO

5de en 6de jaar TSO

- Economie – Moderne talen

- Economie – Wiskunde

- Moderne talen – Wetenschappen

- Wetenschappen – Wiskunde

- Sociale- en technische

   welzijnswetenschappen

OKAN

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

>

LESSENTABELLEN

Dit zijn de tabellen van de richtingen die we volgend jaar in het 4e, 5e en 6e jaar inrichten. De lessentabellen van het vernieuwde 3de jaar verschijnen binnenkort.

TWEEDE GRAAD (nieuw aanbod - vanaf 2021-2022 in 3de jaar)

NATUURWETENSCHAPPEN

Doorstroomfinaliteit - domeinoverschrijdend

VAKKEN*

3de JAAR

4de JAAR

2

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2

1

Aardrijkskunde

1

4

Nederlands

4

4

Frans

4

3

Engels

2

-

Duits

1

Wiskunde

5

5

2

Biologie

2

Chemie

2

2

2

Fysica

2

LAB

1

1

*Meer uitleg over de invulling van de richting en de vakken vind je in de brochure.

TWEEDE GRAAD (nieuw aanbod - vanaf 2021-2022 in 3de jaar)

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Doorstroomfinaliteit - domeinoverschrijdend

VAKKEN*

3de JAAR

4de JAAR

2

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2

1

Aardrijkskunde

1

4

Nederlands

4

4

Frans

4

3

Engels

2

-

Duits

1

Wiskunde

5

5

4

Economie

4

Biologie

1

1

1

Chemie

1

Fysica

1

1

*Meer uitleg over de invulling van de richting en de vakken vind je in de brochure.

TWEEDE GRAAD (nieuw aanbod - vanaf 2021-2022 in 3de jaar)

MODERNE  TALEN

Doorstroomfinaliteit - domeinoverschrijdend

VAKKEN*

3de JAAR

4de JAAR

2

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2

1

Aardrijkskunde

1

5

Nederlands

4

5

Frans

4

3

Engels

3

-

Duits

2

Communicatiewetenschappen

2

1

4

Wiskunde

4

Economie

1

1

1

Biologie

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

*Meer uitleg over de invulling van de richting en de vakken vind je in de brochure.

TWEEDE GRAAD (nieuw aanbod - vanaf 2021-2022 in 3de jaar)

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

Doorstroomfinaliteit - Domeingebonden

VAKKEN*

3de JAAR

4de JAAR

2

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

1

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

4

Nederlands

4

3

Frans

3

2

Engels

2

4

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

3

3

1

Filosofie

2

Psychologie - sociologie

6

6

Artsitieke vorming

1

-

*Meer uitleg over de invulling van de richting en de vakken vind je in de brochure.

TWEEDE GRAAD (nieuw aanbod - vanaf 2021-2022 in 3de jaar)

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJN

Dubbele finaliteit

VAKKEN*

3de JAAR

4de JAAR

2

MIX

2

2

LO

2

2

Godsdienst

2

1

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

4

Nederlands

4

2

Frans

2

2

Engels

2

3

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

2

1

3

Maatschappij en Welzijn - Theorie

5

Maatschappij en Welzijn - Fysiologie-anatomie

1

1

Maatschappij  en Welzijn project - IO

6

6

Artistieke vorming

1

-

*Meer uitleg over de invulling van de richting en de vakken vind je in de brochure.

TWEEDE GRAAD (in 2021-2022 enkel voor 4de jaar)

ECONOMIE (ASO)

VAKKEN

3de JAAR

4de JAAR

Basisvorming & Fund. gedeelte

-

Godsdienst

2

-

Aardrijkskunde

1

-

Biologie

1

-

Chemie

1

-

Engels

2

-

Frans

4

-

Fysica

1

-

Geschiedenis

2

Informatica

-

1

-

Lichamelijke Opvoeding

2

-

Muzikale Opvoeding

1

Nederlands

-

4

Plastische Opvoeding

-

-

Wiskunde

-

4

-

Duits

1

Economie

-

4

Complementair gedeelte (je kiest 'a' of 'b')

A.  Aanvullend pakket economie

-

1

B.  Aanvullend pakket wiskunde

-

1

TWEEDE GRAAD (in 2021-2022 enkel voor 4de jaar)

WETENSCHAPPEN (ASO)

VAKKEN

3de JAAR

4de JAAR

Basisvorming & Fund. gedeelte

-

Godsdienst

2

-

Aardrijkskunde

1

-

Biologie

2

-

Chemie

2

Engels

-

2

-

Frans

4

-

Fysica

2

-

Geschiedenis

2

-

Informatica

1

-

Lichamelijke Opvoeding

2

-

Muzikale Opvoeding

1

Nederlands

-

4

-

Plastische Opvoeding

-

-

Wiskunde

5

-

Duits

1

Economie

-

-

Complementair gedeelte.

Pakket Wetenschappen

-

1

TWEEDE GRAAD (in 2021-2022 enkel voor 4de jaar)

SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN (TSO)

VAKKEN

3de JAAR

4de JAAR

Basisvorming & Fund. gedeelte

-

Godsdienst

2

-

Aardrijkskunde

1

-

Engels

2

-

Frans

3

-

Geschiedenis

1

-

Informatica

1

-

Lichamelijke Opvoeding

2

-

Natuurwetenschap

4

-

Nederlands

4

Wiskunde

-

3

-

Sociale Wetenschappen

3

Integrale opdrachten

-

6

Totaal aantal uren

-

32

DERDE GRAAD  -  ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO)

Basisvorming &

Fund. gedeelte

Economie- mod. talen

Economie

wiskunde

Mod. talen - wetensch.

Wetensch. -

wiskunde

VAKKEN

5EM

6EM

5EW

6EW

5MW

6MW

5WW

6WW

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

1

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

2

2

-

1

2

2

Biologie

-

1

2

2

-

1

2

2

Chemie

-

1

2

2

3

1

3

1

Duits

3

1

3

1

4

4

-

-

Economie

4

4

-

-

3

2

3

2

Engels

3

2

3

2

2

2

2

2

Esthetica

-

-

-

-

4

3

4

3

Frans

4

3

4

3

Fysica

-

1

1

2

2

2

2

-

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

Lich. Opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

Natuurwetensch.

2

-

-

-

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Seminarie

Economie

-

2

-

2*

-

-

-

-

Seminarie

Wiskunde

-

-

-

2*

-

-

-

2*

Seminarie

Wetenschappen

-

-

-

-

-

-

1

2*

Wiskunde

3

3

6

6

4

4

6

6

Totaal aantal uren

32

32

33

32

32

* De leerlingen die een pakket van 6 u. wiskunde volgen, kunnen in het zesde jaar voor 2 u. extra wiskunde kiezen. Wie dit niet kiest, volgt het seminarie economie of wetenschappen.

2

DERDE GRAAD  -  SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN (TSO)

VAKKEN

5de JAAR

6de JAAR

Basisvorming & Fund. gedeelte

2

Godsdienst

2

1

Aardrijkskunde

1

2

Engels

2

3

Frans

3

1

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschap

4

4

4

Nederlands

4

3

Wiskunde

3

4

Sociale Wetenschappen

4

6

Integrale opdrachten

6

Totaal aantal uren

32

32

BROCHURES

 

Vanaf volgend schooljaar is ons aanbod in het 3de jaar helemaal vernieuwd. In deze brochure lees je meer over de invulling van de nieuwe richtingen en de nieuwe vakken.

In SJIB bieden we vanaf volgend jaar 5 studierichtingen aan in het derde jaar. Wil je meer informatie over het volledige aanbod van alle Arcadiascholen, neem dan een kijkje in deze brochure.

Download de brochure over het nieuwe 3de jaar in alle Arcadiascholen

Ben je geïnteresseerd om in 2021-2022 naar het 4de jaar van SJIB te komen? In deze brochure lees je meer over de studierichtingen die we dat schooljaar in het 4de jaar zullen inrichten.

Meer informatie over de studiemogelijkheden in het 5de en 6de jaar ontdek je in deze brochure over onze 3de graad

SCHOOLKALENDER

 

Ben je graag op de hoogte van onze jaarplanning? Kijk dan zeker eens op onze schoolkalender.

SCHOOLREGLEMENT

 

Een eerste voorwaarde om degelijk onderwijs te kunnen verstrekken, is te zorgen voor een gedisciplineerd en ordelijk verloop.

Onze “leefregels” zijn uitgeschreven in het schoolreglement, waarvan elke ouder bij de aanvang van het schooljaar een exemplaar ontvangt. De meest praktische punten hieruit zijn opgenomen in de agenda van de leerlingen.

 

“Goede afspraken maken goede vrienden” is een leuze die wij hanteren. Dit komt alleen maar een aangename sfeer ten goede.

PRIVACY

 

 

De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).