Sjib > bovenbouw

"SAMEN JEZELF ZIJN IN BETEKOM!"

>

MIDDENSCHOOL

BOVENBOUW

SJIB IS HOT

WIE IS WIE

CONTACT

OKAN

LINKS

ROUTE

BOVENBOUW

 

De leerlingen, het leerkrachtenteam en de directie van de tweede en derde graad zitten op de campus gelegen aan de Professor Scharpélaan. Ook de OKAN-leerlingen vinden hier hun plek. Samen wordt er gewerkt aan een kwaliteitsvolle opleiding in een sfeer van openheid en vertrouwen.

INSCHRIJVINGEN

STUDIEAANBOD

EERSTE GRAAD

1ste LEERJAAR A

2de LEERJAAR

Gemeenschappelijk jaar

- Latijn

- Moderne Wetenschappen

- Sociale en Technische Vorming

TWEEDE GRAAD

3de en 4de jaar TSO

3de en 4de jaar ASO

- Economie

- Wetenschappen

- Sociale en Technische

   Wetenschappen

DERDE GRAAD

5de en 6de jaar ASO

5de en 6de jaar TSO

- Economie - Moderne Talen

- Economie - Wiskunde

- Moderne Talen - Wetenschappen

- Wetenschappen - Wiskunde

- Sociale en Technische

   Wetenschappen

OKAN

Verklaring van de

gebruikte afkortingen:

ASO:

Algemeen Secundair Onderwijs

TSO:

Technisch Secundair Onderwijs

OKAN:

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

LESSENTABELLEN

TWEEDE GRAAD  -  ECONOMIE (ASO)

VAKKEN

1ste JAAR

2de JAAR

Basisvorming & Fund. gedeelte

2

Godsdienst

2

1

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

3

Engels

2

4

Frans

4

1

Fysica

1

2

Geschiedenis

2

Informatica

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Muzikale Opvoeding

1

-

Nederlands

4

4

Plastische Opvoeding

1

-

Wiskunde

4

4

-

Duits

1

Economie

4

4

Complementair gedeelte (je kiest 'a' of 'b')

A.  Aanvullend pakket economie

1

1

B.  Aanvullend pakket wiskunde

1

1

TWEEDE GRAAD  -  WETENSCHAPPEN (ASO)

VAKKEN

1ste JAAR

2de JAAR

Basisvorming & Fund. gedeelte

2

Godsdienst

2

1

Aardrijkskunde

1

2

Biologie

2

2

Chemie

2

Engels

3

2

4

Frans

4

2

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

1

Informatica

1

2

Lichamelijke Opvoeding

2

-

Muzikale Opvoeding

1

Nederlands

4

4

1

Plastische Opvoeding

-

5

Wiskunde

5

-

Duits

1

Economie

-

-

Complementair gedeelte.

Pakket Wetenschappen

1

1

DERDE GRAAD  -  ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO)

Basisvorming &

Fund. gedeelte

Economie- mod. talen

Economie

wiskunde

Mod. talen - wetensch.

Wetensch. -

wiskunde

VAKKEN

5EM

6EM

5EW

6EW

5MW

6MW

5WW

6WW

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

1

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

2

2

-

1

2

2

Biologie

-

1

2

2

-

1

2

2

Chemie

-

1

2

2

3

1

3

1

Duits

3

1

3

1

4

4

-

-

Economie

4

4

-

-

3

2

3

2

Engels

3

2

3

2

2

2

2

2

Esthetica

-

-

-

-

4

3

4

3

Frans

4

3

4

3

Fysica

-

1

1

2

2

2

2

-

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

Lich. Opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

Natuurwetensch.

2

-

-

-

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Seminarie

Economie

-

2

-

2*

-

-

-

-

Seminarie

Wiskunde

-

-

-

2*

-

-

-

2*

Seminarie

Wetenschappen

-

-

-

-

-

-

1

2*

Wiskunde

3

3

6

6

4

4

6

6

Totaal aantal uren

32

32

33

32

32

* De leerlingen die een pakket van 6 u. wiskunde volgen, kunnen in het zesde jaar voor 2 u. extra wiskunde kiezen. Wie dit niet kiest, volgt het seminarie economie of wetenschappen.

2

BROCHURES

 

Klik op onderstaande afbeeldingen om de brochures "Naar de tweede graad in de Sjib" en "Naar de derde graad in de Sjib" te downloaden.

 

In deze brochures kan je een overzicht terugvinden van de studie-mogelijkheden in de 2de en 3de graad. Het is voor jou en je kind een hulpmiddel om tot een goede studiekeuze te komen.

SCHOOLKALENDER

 

Ben je graag op de hoogte van onze jaarplanning? Kijk dan zeker eens op onze schoolkalender.

SCHOOLREGLEMENT

 

Een eerste voorwaarde om degelijk onderwijs te kunnen verstrekken, is te zorgen voor een gedisciplineerd en ordelijk verloop.

Onze “leefregels” zijn uitgeschreven in het schoolreglement, waarvan elke ouder bij de aanvang van het schooljaar een exemplaar ontvangt. De meest praktische punten hieruit zijn opgenomen in de agenda van de leerlingen.

 

“Goede afspraken maken goede vrienden” is een leuze die wij hanteren. Dit komt alleen maar een aangename sfeer ten goede.

PRIVACY

 

 

De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).