Sjib > middenschool

"SJIB, DAT IS LEERRIJK EN HIP!"

>

MIDDENSCHOOL

BOVENBOUW

SJIB IS HOT

WIE IS WIE

CONTACT

OKAN

LINKS

ROUTE

MIDDENSCHOOL

 

De eerste graad zit op de scholencampus aan de Pastoor Pitetlaan. Een apart gebouw met een eigen speelplaats geeft rust en ruimte. De werking van de middenschool is afgestemd op die van de bovenbouw maar het team en de directie leggen accenten eigen aan de leeftijd van de leerlingengroep.

 

Gedurende twee schooljaren begeleiden wij de leerlingen in het ontdekken van hun talenten en het maken van een goede studiekeuze voor de tweede graad.

INSCHRIJVINGEN

STUDIEAANBOD

EERSTE GRAAD

1ste LEERJAAR A

2de LEERJAAR

Gemeenschappelijk jaar

- Latijn

- Moderne Wetenschappen

- Sociale en Technische Vorming

TWEEDE GRAAD

3de en 4de jaar TSO

3de en 4de jaar ASO

- Economie

- Wetenschappen

- Sociale en Technische

   Wetenschappen

DERDE GRAAD

5de en 6de jaar ASO

5de en 6de jaar TSO

- Economie - Moderne Talen

- Economie - Wiskunde

- Moderne Talen - Wetenschappen

- Wetenschappen - Wiskunde

- Sociale en Technische

   Wetenschappen

OKAN

Verklaring van de

gebruikte afkortingen:

ASO:

Algemeen Secundair Onderwijs

TSO:

Technisch Secundair Onderwijs

OKAN:

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

LESSENTABELLEN

EERSTE LEERJAAR A

Gemeenschappelijk gedeelte (27 uur)

PAKKETTEN

VAKKEN

1

2

3

4

5

6

7

4

4

4

4

Wiskunde

4

4

4

5

5

5

5

Nederlands

5

5

5

4

4

4

4

Frans

4

4

4

2

2

2

2

Natuurwetensch.

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

1

1

1

1

Muz. Opvoeding

1

1

1

2

2

2

2

Plast. Opvoeding

2

2

2

Lich. Opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

Techniek

-

2

2

2

2

2

2

2

Keuzegedeelte (5 uur)

Latijn

4

4

1

1

Onderst. Wiskunde

1

Onderst. Nederlands

1

1

1

1

1

Onderst. Frans

1

Voeding & Creatie

2

Sport & Beweging

2

2

1

Woord & Beeld

2

2

Wiskunde & Meer

1

1

1

Techniek &

Wetenschap

2

2

Totaal aantal uren

32

32

32

32

32

32

32

SCHOOLKALENDER

 

Ben je graag op de hoogte van onze jaarplanning? Kijk dan zeker eens op onze schoolkalender.

SCHOOLREGLEMENT

 

Een eerste voorwaarde om degelijk onderwijs te kunnen verstrekken, is te zorgen voor een gedisciplineerd en ordelijk verloop.

Onze “leefregels” zijn uitgeschreven in het schoolreglement, waarvan elke ouder bij de aanvang van het schooljaar een exemplaar ontvangt. De meest praktische punten hieruit zijn opgenomen in de agenda van de leerlingen.

 

“Goede afspraken maken goede vrienden” is een leuze die wij hanteren. Dit komt alleen maar een aangename sfeer ten goede.

PRIVACY

 

 

De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).