"SAMEN JEZELF ZIJN IN BETEKOM!"

OKAN

 

OKAN is een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. OKAN-leerlingen zijn leerlingen die nog niet lang in België verblijven en die de Nederlandse taal niet kennen. Voordat je kan schoollopen in het gewone onderwijs in Vlaanderen, moet je eerst Nederlands leren. Dit gebeurt tijdens het jaar dat je OKAN-leerling bent. Na dit jaar ken je in principe voldoende Nederlands om door te stromen naar een gewone studierichting. De keuze voor deze richting hangt af van je interesses en capaciteiten, je leeftijd en je schoolloopbaan voor OKAN.

Tijdens je OKAN-jaar word je begeleid in deze keuze door een proeftijd (één of enkele dagen schoollopen in een studierichting naar keuze). Wanneer je na je OKAN-jaar de gewone studierichting aanvangt, zal de vervolgcoach je verder begeleiden.

>

INSCHRIJVINGEN

 

Wie mag zich inschrijven?

OKAN-leerlingen moeten voldoen aan vijf voorwaarden om te kunnen toegelaten worden:

De leerling…

 

-  Je bent op 31/12/2021 minstens 12 jaar (°2009) en maximum 17 jaar (°2004).*

-  Je bent maximaal 1 jaar ononderbroken in België.*

-  Je hebt het Nederlands niet als moeder- of thuistaal.

-  Je kent onvoldoende Nederlands om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen in het

     reguliere onderwijs.

-  Je bent maximum 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven in een school

    met het Nederlands als onderwijstaal.*

 

Op de toelatingsvoorwaarden met * kunnen we een uitzondering aanvragen.

 

Wanneer/hoe kan je je inschrijven?

 

Tijdens het intake-gesprek neem je mee:

-  geldige identiteitsbewijzen van jezelf en je ouders

-  getuigschriften en diploma’s van het gevolgde onderwijs in je land van herkomst

 

Je moet vergezeld zijn van minstens één ouder of voogd.

 

Waar kan je je inschrijven?

SINT-JOZEFSINSTITUUT BETEKOM

Pastoor Pitetlaan 24

3130 Begijnendijk

Tel: 016 56 96 44

Fax: 016 56 50 35

OKAN-coördinator: Eva Louwette en Eva Jaspaert

SCHOOLORGANISATIE

 

Structuur

Er zijn twee OKAN-klassen: 1OKAN en 2OKAN. 1OKAN is de groep van de starters, waarbij het tempo iets lager ligt. In 2OKAN zitten leerlingen die reeds langer Nederlands volgen. Hierdoor is de leerstof moeilijker en ligt er meer nadruk op het studeren van grotere leerstofgehelen.

In de loop van het schooljaar, afhankelijk van het aantal OKAN-leerlingen, bestaat de mogelijkheid dat er ook een klas 3 OKAN wordt ingericht.

 

De indeling van deze klassen gebeurt op basis van:

eventuele reeds verworven kennis van het Nederlands en vooropleiding van de leerling in het thuisland.

 

De indeling in de verschillende klassen heeft geen enkele consequentie voor de doorstroming naar het reguliere onderwijs na het OKAN-jaar. Daarvoor zijn de documenten uit het thuisland, het behaalde niveau van Nederlands, de leeftijd van de leerling en de interesse en motivatie van de leerling van belang.

 

Evaluatie

Er wordt gewerkt met een taalgroeidossier voor elke leerling, dat de evolutie in taalverwerving op basis van de ontwikkelingsdoelen weergeeft. Die evolutie wordt gemeten aan de hand van resultaten op toetsen, taken en lesopdrachten en resultaten van examens.

LESSENROOSTER

 

In het OKAN-lessenrooster ligt de klemtoon op het leren van Nederlands via het vak NT2. Door middel van thema's worden de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven aangescherpt. Daarnaast krijgen de OKAN-leerlingen ook lessen wiskundetaal, Godsdienst en Sport.

SCHOOLMATERIAAL

 

Als leerling ben je in de eerste plaats verplicht een schoolagenda bij te houden. Die wordt je door de school bezorgd. Verder heb je nodig: een map, lat, potlood en enkele pennen. Deze zaken zullen je door de school worden aangeboden. Jullie hoeven dus zelf niet voor dit materiaal te zorgen. Ook de cursussen en handboeken die nodig zijn voor de lessen, worden door de school geregeld. Materiaal dat je wel zelf dient aan te kopen:

 

-  boekentas

-  pennenzak

-  sportkledij (tijdens de sportlessen draag je een zwarte short, een witte t-shirt en sportschoenen;

    je dient deze zelf te kopen)

SCHOOLKOSTEN

 

We proberen de schoolkosten zoveel mogelijk te beperken. Toch is het bijvoorbeeld nodig om lesmateriaal aan te kopen of uitstappen te betalen. Je krijgt bij het begin van elke maand een brief met een overschrijvingsformulier mee, waarmee je de 15 euro maandelijks kan storten.